2014 BMW X4 9H+ 雙層鍍膜

2014 BMW X4 9H+ 雙層鍍膜

車主第三架車搵 Buls Coating,今次除左車漆外表要變靚之外,內籠都要用高溫蒸汽清潔殺菌。車主十分滿意。